top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Elektronik Kayıt Ünitesiz (EKÜ`süz) Ödeme Kaydedici Cihazların Değiştirilme Süresi Uzatılmıştır.

Sayı : TEPE-2022/126 30.12.2022

Konu : Elektronik Kayıt Ünitesiz (EKÜ`süz) Ödeme Kaydedici

Cihazların Değiştirilme Süresi Uzatılmıştır.SİRKÜLER 2022-126Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 29.12.2022 tarihinde yapılan Elektronik Kayıt Ünitesiz (EKÜ’süz) Eski Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Zorunluluğuna Yönelik Süre Uzatımına İlişkin Duyuruda;


Bilindiği üzere Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24/3/2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Söz konusu Genel Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Başkanlığımız, Tebliğde belirlenen süreleri ynokc.gib.gov.tr adresinde ilan ederek uzatmaya yetkili kılınmıştır.


Bu kapsamda söz konusu Genel Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ve 19/9/2022 tarihinde ynokc.gib.gov.tr adresinde yapılan duyuru ile 31/12/2022 tarihine uzatılan tarihin, 31/3/2023 tarihine uzatılması uygun bulunmuştur.


Diğer taraftan, Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların akaryakıt istasyonlarında kurulum işlemlerinin özellik arz etmesi ve buna bağlı olarak belirli bir süre alması nedeniyle, EKÜ’süz eski nesil pompa ödeme kaydedici cihaz kullanan mükelleflerin, Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ait alış faturasının (marka, model ve sicil numarasını ihtiva edecek şekilde) en geç 31/3/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) düzenlenmesi şartıyla, söz konusu Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ait aktivasyon/kurulum işlemlerinin 2/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tamamlanması uygun görülmüştür.


Bilgilerinize sunulur.
Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/Duyuru_29122022.pdf adresinden ulaşmak mümkündür

Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

4 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page