top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Engellilik Derecesi %90 üzeri ve % 90 altında Olanlara Tanınan İstisna Tutarı Belirlenmiştir.

Sayı : TEPE-2023/1 02.01.2023

Konu : Engellilik Derecesi %90 üzeri ve % 90 altında Olanlara

Tanınan İstisna Tutarı Belirlenmiştir.
SİRKÜLER 2023-1


30.12.2022 tarih ve 32059 sayılı 2.Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) ile;


(II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “450.500 TL’nin” ibareleri “1.004.200 TL’nin” şeklinde yeniden belirlenmiştir. Buna göre;


Engellilik derecesi %90 üzerinde olanlara tanınan istisna:


Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;


87.03 tarife pozisyonunda yer alan ve motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 1.004.200 TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,


87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,


87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerin engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak Üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmaz.


Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanlara tanınan istisna:


Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;


87.03 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 1.004.200 TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,


87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,


87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerin bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul veya engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. İstisnadan yararlanmak için taşıtın, özel tertibatlı olması ve malul veya engelli tarafından bizzat kullanılabilecek durumda olması şarttır.


Bilgilerinize sunulur.Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.gib.gov.tr/node/166948 adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

3 görüntüleme0 yorum

Kommentare


bottom of page