top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

GÇB`de İhracatçı YMM veya SMMM Bilgisinin Yazılması İhtiyari Olmuştur.

Sayı : TEPE-2023/79 03.05.2023

Konu : GÇB`de İhracatçı YMM veya SMMM Bilgisinin Yazılması İhtiyari Olmuştur.SİRKÜLER 2023-79


03.05.2023 tarih ve 32179 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7`nci maddesinde;


MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin EK 14’ünün “II- BEYANNAME KUTULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR” başlıklı bölümünün “A. İHRACAT” ve “B. İTHALAT” başlıkları altında yer alan “9 no.lu kutu: Mali sorumlu kişi” alt başlığındaki paragraflar aşağıdaki şekilde, “54 no.lu kutu: Yer ve tarih, beyan sahibi veya temsilcisinin adı ve imzası” alt başlığındaki paragraflarda yer alan “yer” ibareleri “beyanın verildiği yer” şeklinde değiştirilmiştir.


“İhracatçının yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı ve vergi numarası yazılır. Kullanıcılar açısından bu kutunun doldurulması ihtiyaridir.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır.


Yapılmış olan bu düzenleme ile ihracatçıların yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin, serbest muhasebecisinin adı soyadı ve vergi numarasının yazılması kullanıcılar açısından ihtiyari hale getirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230503-8.htm adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

8 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page