top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Sayı : TEPE-2023/73 20.04.2023

Konu : Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

SİRKÜLER 2023-73


20.04.2023 tarih ve 32169 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan 19.03.2023 tarih ve 7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilmek üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirebilecekleri süreler hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.


19/4/2023 TARİHLİ VE 7103 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR


MADDE 1- (1) 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oran, mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline 1/4/2023-31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) yüzde yüz, bunlar dışındaki personele ise 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yüzde yetmiş beş olarak uygulanır.


MADDE 2- (1) 20/7/2022 tarihli ve 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 3- (1) Bu Karar 1/4/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230420-21.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

Kommentare


bottom of page