top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Gelir Vergisi Tevkifat Oranında Değişiklik

Sayı : TEPE-2023/26 15.02.2023

Konu : Gelir Vergisi Tevkifat Oranında Değişiklik
SİRKÜLER 2023-26

14.02.2023 tarih ve 32104 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“193 sayılı Kanunun 94’üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar yapı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılır.”


Buna göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden yapılması gereken %15 tevkifat oranı % 0 olarak belirlenmiş ve 14.02.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur.

Bilgilerinize sunulur.
Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Cumhurbaskani_Karari/6791_gv.p df adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

42 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page