top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Kimler Tarafından Verilmesi Hk.

Sayı : TEPE-2021/ 10 16.11.2021

Konu : Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Kimler

Tarafından Verilebileceği Hakkında:SİRKÜLER 2021-10
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun kimler tarafından verilebileceği hakkında İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılan duyuruda;


· 529 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme zorunluluğu getirilenler” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan mükellefler dışındaki gelir vergisi mükelleflerinin bildirim verme zorunluluğu bulunmamaktadır.


· 529 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme zorunluluğu getirilenler” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan mükellefler aşağıda yer almaktadır.


a) Kurumlar vergisi mükellefleri,


b) Kolektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri


· 529 sıra numaralı VUK tebliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilenlerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edilmesi halinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.


· Kurumlar vergisi mükellefleri, şirketin mevcut kullanıcı kodu parola ve şifresiyle bu bildirim formunu gönderebilecekleri gibi aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali müşavir veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan yeminli mali müşavirler aracılığıyla da gönderebilir.

· Kolektif şirketler, eshamsız komandit şirketler ve adi ortaklıklar, şirketin mevcut kullanıcı kodu parola ve şifresiyle bu bildirim formunu gönderebilecekleri gibi aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali müşavir veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan yeminli mali müşavirler aracılığıyla da gönderebilir.

· Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri, herhangi bir vergi dairesinden kullanıcı kodu parola ve şifre alarak Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu İnternet vergi dairesi üzerinden gönderebilecektir.


Bilgilerinize sunulur.


Sirkülerimize konu olan duyuruya https://www.gib.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.3 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page