top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

GVK Geçici 67.maddesinde yer alan tevkifat Oranında Değişiklik.

Sayı : TEPE-2022/82 16.09.2022

Konu : GVK Geçici 67.maddesinde yer alan tevkifat

Oranında Değişiklik.SİRKÜLER 2022-82
15.09.2022 tarih ve 31954 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranı belirleme yetkisi çerçevesinde, 14/9/2022 tarihli ve 6036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararı ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmıştır. Buna göre;


Yapılan değişiklik ile söz konusu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine ve (ç) bendine “Darphane sertifikaları” ibaresi eklenerek, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen Darphane sertifikalarından elde edilecek kazançlara uygulanacak tevkifat oranları % 0 olarak belirlenmiştir.Bilgilerinize sunulur.Söz konusu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220915-11.pdf907-4.htmadresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

5 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page