top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Haksız Yapılan KDV İadesinin Geri Alınması

Sayı : TEPE-2021/2 03.11.2021

Konu : Haksız yapılan KDV iadesinin geri alınmasına

Yönelik mükellefin yazılı taleplerine istinaden

Yapılan ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatların

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminden yararlanmasına

Etkisi.SİRKÜLER 2021-2GelirVergisi Kanunun Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı mükerrer 121`inci maddesinde vergi indiriminin usul ve esasları belirlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre mükelleflerin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekmekte olduğundan söz konusu dönemler için haklarında ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunan mükelleflerin, tarhiyatın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın, indirimden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca Kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmemektedir.


Konu ile ilgili olarak 2019/1 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi ile mükelleflerin nakden iade taleplerinin gerçekleştirilmesinden sonra fazladan iade edildiği "KDV İadesi Kontrol Raporu" veya diğer suretlerle tespit edilen tutarların kendilerinden geri alınmasına ilişkin olarak yazılı talepte bulunmaları (KDV iade uygulamasında kullanılan haliyle mükelleflerin tenzil dilekçesi vermeleri) halinde, bu talepleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergi indirimi açısından kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen beyanname olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, haksız yapılan iadenin geri alınmasına yönelik olarak mükelleflerin söz konusu yazılı taleplerine istinaden yapılan ikmalen, resen veya idarece tarhiyatlar vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. şeklinde uygulamaya yön verilmiştir.


Bilgilerinize sunulur.

Sirkülerimize konu olan 2019/1 seri nolu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesine https://www.gib.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

23 görüntüleme0 yorum

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page