top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi)

Sayı : TEPE-2022/55 04.07.2022

Konu :Hizmet Vergisi Beyannamesi

(Banka Muameleleri Vergisi)

SİRKÜLER 2022-55Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi Sistemi üzerinden yapılan 01.07.2022 tarihli duyuruda;


11/6/2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere (ğ) bendi eklenmiş olup, anılan bent ile tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden hesaplanan BSMV oranı % 10 olarak belirlenmiştir. Söz konusu karara istinaden, Hizmet Vergisi Beyannamesinde (Banka Muameleleri Vergisi) yer alan Vergi Bildiriminde "Alınan Paraların Türü" alanına "Tüketici Kredilerinde Lehe Alınan Paralar" satırı eklenmiştir. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerimizin Beyanname Düzenleme Programını güncellemesi gerektiği belirtilmiştir.


Bilgilerinize sunulur.Söz konusu sirkülere https://www.gib.gov.tr/node/160348 adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

39 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page