top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İdari Para Cezaları

Sayı : TEPE-2023/86 24.05.2023

Konu : İdari Para Cezaları
SİRKÜLER 2023-86


24.05.2023 tarih ve 32200 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 05.04.2023 – tarih ve E:2023/44, K:2023/71 Sayılı Kararı ile; 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un Geçici 4`üncü maddesinde yer alan “… tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez…” ibaresinin Anayasa`ya aykırı olduğundan İPTALİNE karar vermiştir.

Söz konusu karar ektedir.

Bilgilerinize sunulur.


E:2023/44, K:2023/71 Sayılı Karar


Sayı : TEPE-2023/86 24.05.2023 Konu : İdari Para Cezaları Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

Opmerkingen


bottom of page