top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İhracatçı ve imalat yapan kurumlara 1 puanlık Kurumlar vergisi indirimi yapılmıştır

Sayı : TEPE-2022/09 24.01.2022

Konu :İhracatçı ve imalat yapan kurumlara 1 puanlık

Kurumlar vergisi indirimi yapılmıştır.


SİRKÜLER 2022-0922.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un 15`inci maddesiyle;


5520 sayılı Kanunun 32’nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.


(7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.


(8) Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.


Şeklinde düzenleme yapılmış ve 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.


Buna göre ihracat yapan kurumların ihracat faaliyetinden, sanayi sicil belgesi sahibi kurumların imalat faaliyetinden 2022 yılından itibaren elde ettikleri kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olarak uygulanacaktır.


Bilgilerinize sunulur.


Sirkülerimize konu olan düzenlemelere; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-1.htmadresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page