top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde İstisna/ İstisna Tanınan Ülkeler

Sayı : TEPE-2022/98 08.11.2022

Konu : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde İstisna

İstisna Tanınan Ülkeler


SİRKÜLER 2022-98


Hazine ve Maliye Bakanlığının 04.11.2022 tarih ve 1640977 sayılı yazısına istinaden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanmış olan İhracat Genelgesinde yapılan değişiklik ile ‘’İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler ve İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde Gümrük Beyannamesinde Yer Alan Tutarın Yüzde Ellisinin Tasarrufunun Serbest Bırakıldığı Ülkeler listesi’’ güncellenmiş olup, güncel listede aşağıdaki gibidir.


İHRACAT BEDELİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE İSTİSNA TANINAN ÜLKELER

1- Afganistan 11- Gine 21- Moldova

2- Angola 12- İran 22- Nijerya

3- Belarus 13- Kamerun 23- Senegal

4- Benin 14- Kenya 24- Somali

5- Cibuti 15- Kırgızistan 25- Sudan

6- Etiyopya 16- Kuzey Kore 26- Suriye

7- Fildişi Sahili 17- Küba 27- Suudi Arabistan

8- Filistin 18- Liberya 28- Tacikistan

9- Gabon 19- Lübnan 29- Tanzanya

10- Gana 20- Mısır 30- Venezuela

31- Yemen

İHRACAT BEDELİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE GÜMRÜK BEYANNAMESİNDE YER ALAN TUTARIN YÜZDE ELLİSİNİN TASARRUFUNUN SERBEST BIRAKILDIĞI ÜLKELER

1- Azerbaycan 5- Özbekistan

2- Cezayir 6- Tunus

3- Fas 7- Türkmenistan

4- Kazakistan 8- UkraynaBilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.tcmb.gov.tr/ adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

5 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page