top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İhracat Destekleri Hakkında Karar Yayınlanmıştır.

Sayı : TEPE-2022/75 18.08.2022

Konu : İhracat Destekleri Hakkında Karar Yayınlanmıştır.



SİRKÜLER 2022-75



18.08.2022 tarih ve 31927 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı ile;


Şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması ve markalaşmanın desteklenmesine yönelik gideler ile ihracatta sürdürülebilir artışın sağlanması için gerekli diğer faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)den karşılanmasını düzenlemek amacıyla hazırlanan karar ile sağlanan destekler aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir.


Şirketlere Yönelik Destekler:

-Pazara giriş desteği.

-Yurt dışı marka tescil desteği.

-Pazara giriş projesi hazırlama desteği.

-Yurt dışı Pazar araştırması desteği.

-Yurtdışı fuar desteği.

-Yurt içi fuar desteği.

-Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alım desteği.

-Küresel tedarik zinciri desteği.

-Birim kira desteği.

-Tanıtım desteği.

-Eximbank`ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farkın desteklenmesi ve Eximbank ihracat kredi sigortası tazmin desteği.

-Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği.

-Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteği.

-Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere tasarım desteği

-Marka ve TURQUALITY desteği.

-Çok kanallı zincir mağaza desteği.

İş birliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler:

-UR-GE Projesi desteği.

-İhracat konsorsiyumu desteği.

-Pazara giriş rapor desteği

-Sana fuara katılım desteği.

-Sanal fuara katılım desteği.

-Sanal fuar organizasyonu desteği.

-Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti desteği.

-Sanal ticaret heyeti desteği.

-Tasarım organizasyonu desteği.

-TURQUALITY tasarım projesi desteği.


Söz konusu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Destek tutarları her madde başlığı altında ayrıntılı olarak açıklanmış bulunmaktadır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu karar https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220818-16.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page