top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İhracat Taahhüt Hesabı Kapatılmamış DİİB`lere İlave Süre Verilebilecek.

Sayı : TEPE-2023/17 01.02.2023

Konu : İhracat Taahhüt Hesabı Kapatılmamış

DİİB`lere İlave Süre Verilebilecek.
SİRKÜLER 2023-17

Sayı : TEPE-2023/17 01.02.2023 Konu : İhracat Taahhüt Hesabı Kapatılmamış DİİB`lere İlave Süre Verilebilecek.

01.02.2023 tarih ve 32091 sayılı Resmî Gazetede yürürlüğe giren Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/1) ile;


MADDE 1-20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları


GEÇİCİ MADDE 37- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 1/1/2020 tarihinden sonra düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dâhilde işleme izin belgelerine/dâhilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.”


Buna göre 01.01.2020-31.01.2023 tarihleri arasında düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dâhilde işleme izin belgelerine/dâhilde işleme izinlerine 01.02.2023 tarihinden itibaren Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilmesi sağlanmış bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230201-10.htm adresinden ulaşmak mümkündür

Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page