top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesinin İptalini Gerektiren Durumlar

Sayı : TEPE-2023/80 08.05.2023

Konu : İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki

Belgesinin İptalini Gerektiren Durumlar
SİRKÜLER 2023-8006.05.2023 tarih ve 32182 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;


MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “(ç) bendi” ibaresi “(ç) ve (d) bentleri” olarak değiştirilmiştir.


“d) İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde de bulunan işletmenin bu faaliyeti yürütürken satıştan kaçınması, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunması halinde,”


MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Buna göre yetki belgesi iptal edilen işletmeye ve işletme sahibinin diğer işletmeleri ile temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmez.

Bilgilerinize sunulur.

Sayı : TEPE-2023/80 08.05.2023 Konu : İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesinin İptalini Gerektiren DurumlarSayı : TEPE-2023/80 08.05.2023 Konu : İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesinin İptalini Gerektiren DurumlarSöz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230506-12.htm adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

6 görüntüleme0 yorum

コメント


bottom of page