top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İkinci El Taşıt Satışında Kısıtlama Getirilmiştir.

Sayı : TEPE-2022/74 17.08.2022

Konu : İkinci El Taşıt Satışında Kısıtlama Getirilmiştir.SİRKÜLER 2022-7416.08.2022 tarih ve 31925 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik`e eklenen Geçici 2`nci madde ile;


16.08.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.


İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz.”

Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220816-12.htm adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

4 görüntüleme0 yorum

Commentaires


bottom of page