top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracat Bedeline Göre İade Taleplerinde Liste Girişi

Sayı : TEPE-2022/51 30.06.2022

Konu :İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracat

Bedeline Göre İade Taleplerinde (338 Kodlu)

Liste Girişi

SİRKÜLER 2022-51Gelir İdaresi Başkanlığının 29.06.2022 tarihli duyurusunda;


41 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ in 8. Maddesinde belirtildiği üzere; İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade başlığı kapsamında mükellefler 338 iade kodu ile KDV iadesi talep edebileceklerdir.


İmalatçıların mal ihracatından kaynaklanan bu kapsamda yapacakları iade taleplerinde aranacak belgelerden olan “İndirilecek KDV Listesi” ve “Satış Faturası Listesi” nin İnternet Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda iletilebilmesi için gerekli düzenlemeler sisteme eklenmiştir.


-İndirilecek KDV Listesine Bilgi Girişi:


Mükellefler İnternet Vergi Dairesi üzerinden İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi ve İhracatın beyan edildiği dönemden önceki son yirmi dört döneme ilişkin indirilecek KDV listesi girişlerini yaparken, aşağıdaki şekilde formdan giriş ve excel girişlerini gerçekleştirebilirler.


NOT 1: İade dönemi önceki 24 dönem için indirilecek KDV listesi yüklenirken, daha önceki iadeler için sisteme yüklenmiş indirilecek listesi/listeleri bulunması halinde sadece sisteme yüklenilmemiş dönemlerin eklenmesi yeterli olacaktır.


NOT 2: İade dönemi öncesi 24 dönem için indirilecek KDV listesi gidilirken, 1 no.lu KDV beyannamelerinde “Ödenmesi Gereken Katma Değer vergisi” olması halinde, ödenecek KDV tutarının bulunduğu dönemden sonraki dönemlere ilişkin indirilecek KDV listesinin yüklenmesi yeterli olacaktır.


NOT 3: İade dönemi öncesi 24 döneme bakılırken mükellefin 24 aydan daha az bir faaliyet süresi var ise mükellefiyete başladığı dönemden itibaren iade istenilen döneme kadar yüklenmesi yeterli olacaktır.


İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNE FORMDAN BELGE GİRİŞİ:


Mükellefler formdan giriş gerçekleştirirken aşağıdaki sarı alanda belirtildiği gibi belgenin indirim hakkının kullanıldığı KDV Dönemi alanına ilgili tüm dönemleri ayrı ayrı seçerek giriş gerçekleştirileceği belirtilmiştir.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu duyuruya https://intvrg.gib.gov.tr/intvrg_duyuru/duyurular.html adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not:Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

4 görüntüleme0 yorum

コメント


bottom of page