top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama GenelTebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)


Sayı : TEPE-2024/05 03.01.2024

 İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)


SİRKÜLER 2023-05


03.01.2023 tarih ve 32418 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) ile;


MADDE 1- 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/1/2024” ibaresi “30/4/2024” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Yapılan düzenleme ile daha önce yayınlanmış olan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla stoklarında güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçılar 1/1/2024 tarihinden itibaren, diğerleri ise 31/1/2024 tarihinden sonra bu stoklarını satışa konu edemez. Açıklamasında yer alan 31.01.2024 tarihi 30.04.2024 olarak değiştirilmiştir.


Buna göre güvenlikli etiket veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan üretici ve ithalatçılar hariç, diğerlerine tanınan 31.01.2024 tarihli süre 30.04.2024 olarak belirlenmiştir.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullnılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page