top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulamasına İlişkin Duyuru


Sayı : TEPE-2023/170 15.12.2023

 İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulamasına İlişkin Duyuru


SİRKÜLER 2023-170


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulamasına Sistemine ilişkin 14.12.2023 tarihli duyuruda;


213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının altıncı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında inşaat sektöründeki belirli girdilerin takibi ve elde edilen verilerin analiz edilmesi, vergi güvenliği yanında deprem kuşağında yer alan ülkemizde yapı güvenliğinin sağlanmasına katkı sunması amacıyla hazırlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği 16/03/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


Söz konusu Tebliğ uyarınca, Darphanenin işleyiş ve denetiminden sorumlu olduğu İDİS dışında inşaat demirinin üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılamayacağından inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 01/01/2024 tarihinden önce İDİS'e geçmeleri zorunlu kılınmıştır.


İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğine ilişkin hususlar ve Sistem Kılavuzu http://www.darphane.gov.tr/ internet adresinde yayımlanmıştır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullnılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

1 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page