top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İndirimli Orana Tabi Gıda Maddelerinin Tesliminde Nakden KDV İadesi

Sayı : TEPE-2022/93 25.10.2022

Konu : İndirimli Orana Tabi Gıda Maddelerinin Tesliminde

Nakden KDV İadesi Cari Yıl İçinde Talep Edilebilecek.


SİRKÜLER 2022-9325.10.2022 tarih ve 31994 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43) ile;


Genel Uygulama Tebliğin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.


“Aynı yetki çerçevesinde, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan malların takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür.”


Buna göre; 01.11.2022 tarihinde yürürlüğe girecek düzenleme uyarınca mükellefler cari yıl Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan nakden iade taleplerini en erken Haziran en geç Kasım dönemi itibariyle yapabileceklerdir.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

7 görüntüleme0 yorum

Commentaires


bottom of page