top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İndirimli Orana Tabi Olarak Teslim Edilen Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin Tesliminde KDV İadesi

Sayı : TEPE-2023/37 27.02.2023

Konu : İndirimli Orana Tabi Olarak Teslim Edilen Prefabrik

Yapı ve Konteynerlerin Tesliminde KDV İadesi
SİRKÜLER 2023-37


25.02.2023 tarih ve 32115 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 45) İle;


MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafı ile (III/B-3.2.5.) bölümünde yer alan “2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin 28, 29, 31 ve 34 üncü sırası” ibareleri “2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 10 uncu maddesi ve Karar eki (II) sayılı listenin 28, 29, 31 ve 34 üncü sırası” olarak değiştirilmiştir.


Buna göre Prefabrik yapı ile konteynerlerin indirimli orana tabi teslimlerinden kaynaklanan KDV iade alacağının yılı içinde nakden iade edilebileceği düzenlenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230225-15.htm adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

16 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page