top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İndirimli Tevkifat Oranlarının Süresi Uzatıldı


Sayı : TEPE-2022/25 01.04.2022

Konu : İndirimli Tevkifat Oranlarının Süresi UzatıldıSİRKÜLER 2022-2501 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31/3/2022 tarihli ve 5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karar ile;


Ø Yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere mevduat faizleri ile katılım hesapları karşılığı ödenen kar paylarında uygulanan indirimli tevkifat oranlarının yürürlük süresi,


Ø Bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda uygulanan indirimli tevkifat oranının yürürlük süresi,


Ø Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda uygulanan indirimli tevkifat oranlarının yürürlük süresi;


30/6/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmıştır.


Bilgilerinize sunulur.


Sirkülerimize konu olan düzenlemelere; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220329-6.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page