top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarında ‘’e-İrsaliye Örneği’’ yerine Karekod Kullanımı

Sayı : TEPE-2023/50 17.03.2023

Konu : İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarında

‘’e-İrsaliye Örneği’’ yerine Karekod KullanımıSİRKÜLER 2023-50


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 17.02.2023 tarihli duyuruda, 01.09.2023 tarihinden itibaren bazı elektronik belgelerde ve internet üzerinden yapılan satışlarda e-irsaliye örneği yerine KAREKOD uygulamasına geçileceği yönündeki duyuruda;


Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “IV.2.4.5. Elektronik Ticaret Kapsamında Düzenlenen e-Arşiv Faturalara İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı bölümünün birinci paragrafında;


“e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olup internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları satışlara ilişkin e-Arşiv Faturaları elektronik ortamda iletmek zorundadır. Söz konusu satışlarda; sevk irsaliyesi ya da e-İrsaliyenin bir örneğinin (veya format ve standardı Başkanlıkça belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-İrsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkân veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kâğıt çıktısının), sevk irsaliyesi yerine geçen e-Arşiv Faturanın kâğıt çıktısının ya da ÖKC fatura bilgi fişinin sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir.” ifadeleri yer almaktadır.


Bu kapsamda internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, satışa konu malın yanında bulundurmak zorunda oldukları e-İrsaliye örneği yerine https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html internet adresinde yayımlanan Karekod Standardı Kılavuzunun “2.5 e-İrsaliye Belgesinde Karekod Bilgileri” bölümünde belirtilen alanları içerecek şekilde oluşturacakları ve üzerinde "e-İrsaliye Karekodu" ibaresini içeren “Karekod”un çıktısı veya etiketini kullanabileceklerdir. Bu şekilde oluşturulan ve ambalaj ya da paket üzerinde bulunması gereken “Karekod”un çıktısı veya etiketinin tam ve eksiksiz şekilde okunabilir olması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/eIrsaliye_Uygulamasinda_Karekod_Standardi_Kullanimi_Hakkinda_Duyuru.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.

Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2 görüntüleme0 yorum
bottom of page