top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İnternet Vergi Dairesi Duyuruları

Sayı : TEPE-2023/66 11.04.2023

Konu : İnternet Vergi Dairesi DuyurularıSİRKÜLER 2023-66


Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi Sistemi üzerinden yapılan 10.04.2023 tarihli duyurular ile;


10.04.2023 7440 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN 10 UNCU FIKRASI KAPSAMINDA VERİLECEK BEYANNAMELERE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU


7440 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında pişmanlıkla, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya izah kapsamında verilecek beyannameler için e-Beyanname sisteminde özel onay bölümüne "7440" seçeneği eklenmiştir.


10.04.2023 7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 5 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI BEYANNAMELERİ


7440 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yatırım İndirimi, Gelir ve Kurum Stopajları ile Katma Değer Vergisi yönünden matrah ve vergi artırımına ilişkin beyannameler Beyanname Düzenleme Programında Yeni (Matrah Artırımı) menüsüne eklenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Sayı : TEPE-2023/66 11.04.2023 Konu : İnternet Vergi Dairesi DuyurularıSayı : TEPE-2023/66 11.04.2023 Konu : İnternet Vergi Dairesi Duyuruları Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

3 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page