top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İade alacağının yargıya intikal ettirilmesi

Sayı : TEPE-2022/10 24.01.2022

Konu : İade alacağının yargıya intikal ettirilmesi halinde

Yürütmenin durdurulması kararı için dava konusu tutarın

%50 si oranında teminat verilmesi gerekir.


SİRKÜLER 2022-10


22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un 2`nci maddesiyle;


06.01.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27`nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.


“Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması karar verilemez” şeklinde düzenleme yapılmış ve kanunun yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Böylece vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilerin iadesinin yapılmaması ve olayın yargıya intikal ettirilmesi durumunda yürütmenin durdurulması kararının alınabilmesi için dava konusu iade alacağının yarısı kadar teminat verilmesi gerekmektedir.


Bilgilerinize sunulur.Sirkülerimize konu olan düzenlemelere; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-1.htm adresinden ulaşabilirsiniz.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

4 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page