top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İBKB’ye veya DAB’a Bağlanan İhracat BedellerininSatış Oranı % 30 olarak yeniden belirlenmiştir.


Sayı : TEPE-2024/75 10.06.2024

Konu :İBKB’ye veya DAB’a Bağlanan İhracat Bedellerinin

Satış Oranı % 30 olarak yeniden belirlenmiştir.


SİRKÜLER 2024-75

Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.06.2024 tarih ve 3187388 sayılı yazısı ve 10.06.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren İhracat Genelgesinde yapılan değişiklik ile söz konusu genelgeye EK-2 madde eklenmiş olup, madde hükmü aşağıdaki gibidir.


EK MADDE 2– (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %30’u İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ek Madde 1 yürürlükten kaldırılmıştır.


Yapılan bu düzenleme ile 10.06.2024 tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %30’u İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satışı yapılacaktır.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `3 görüntüleme0 yorum

Kommentarer


bottom of page