top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Kabahatler Kanununa Göre Kesilen İdari Para Cezalarına 1 aylık Genel Ödeme Süresi

Sayı : TEPE-2022/66 22.07.2022

Konu : Kabahatler Kanununa Göre Kesilen İdari

Para Cezalarına 1 aylık Genel Ödeme Süresi

Getirilmiştir.


SİRKÜLER 2022-6621.07.2022 tarih ve 31899 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği (Seri B No: 14) ile;


5326 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin altıncı fıkrası, 7417 sayılı Kanunun 46’ncı maddesiyle yapılan değişiklik sonucunda “(6) Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. Kanunlarında ödeme süresi düzenlenmemiş olan idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılır. Ödeme yapılması, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.” şeklini almıştır.


Yapılan değişiklikle, idari para cezaları için genel usul kanunu olan 5326 sayılı Kabahatler Kanununa 1 aylık genel ödeme süresi getirilerek, ilgili kanunlarında ödeme süresi öngörülmemiş olan idari para cezalarının ilgilisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödeneceği ve idari para cezalarında indirim uygulamasının ödeme süresi içinde yapılan ödemelere tatbik edileceğine yönelik düzenleme yapılmıştır.


İdari para cezalarının düzenlendikleri kanunlarda ödeme süresine yönelik bir belirlemenin; bulunması halinde bu sürede, bulunmaması halinde ise 5326 sayılı Kanunda belirlenmiş olan 1 aylık ödeme süresi içinde idari para cezasının ödenmesi gerekmektedir.


Ödeme süresi içinde ödenen idari para cezalarından %25 oranında indirim yapılacaktır. Ödeme süresi içinde idari para cezasının toplam %75’inin ödenmesi halinde indirim hakkından yararlanılacaktır.


İdari para cezalarının ödenmiş olması, bu cezalara karşı kanun yoluna başvurma hakkının kullanılmasına engel teşkil etmeyecektir. Şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu tebliğe https://www.gib.gov.tr/node/160573 adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

5 görüntüleme0 yorum

Comentarios


bottom of page