top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Tahsilat ve Ödemelerin Tevsiki

Sayı : TEPE-2022/67 25.07.2022

Konu : Tahsilat ve Ödemelerin Tevsiki

SİRKÜLER 2022-6723.07.2022 tarih ve 31901 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459) da değişiklik yapılmasına dair 540 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;


Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesi amacıyla yayınlanan 459 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.


“h) Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin (şu kadar ki, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve bu bent kapsamında nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması zorunludur.)”


Bilgilerinize sunulur.Söz konusu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220723-11.htm adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

7 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page