top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki İşveren ve Sigortalılar için 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden..


Sayı : TEPE-2024/70 28.05.2024

Konu :  Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler

Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki İşveren ve

Sigortalılar için 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit

Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesir.


SİRKÜLER 2024-70


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki İşveren ve Sigortalılar İçin 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesi ile olarak yayınlanan 27.05.2024 tarihli duyuruda;


Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30/4/2024 günü sonu itibarıyla sona erecek olan mücbir sebep hali 31/8/2024 tarihine kadar uzatılmış olup, 25/5/2024 tarihli, 32556 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24/5/2024 tarihli, 8515 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on altıncı fıkrası ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin on altıncı fıkrası gereğince 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan taksit ödeme süreleri yeniden belirlenmiştir.


Söz konusu Karar gereğince, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslâhiye ve Nurdağı ilçelerindeki işveren ve sigortalılarımızın 7256 ve 7326 sayılı Kanunlar uyarınca yapılandırılan ve son ödeme tarihleri 6/2/2023 ila 31/8/2024 tarihleri arasına denk gelen taksitlerinin birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde ödenmek üzere uzatılmıştır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Şeklinde açıklamalar yapılmıştır.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.sgk.gov.tr/Duyuru/Detay/Kahramanmaras-Ilinde-Meydana-Gelen-Depremler-Nedeniyle-Mucbir-Sebep-Hali-Ilan-Edilen-Yerlerdeki-Isveren-ve-Sigortalilar-Icin-7256-ve-7326-Sayili-2024-05-27-02-41-48 adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page