top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi

Sayı : TEPE-2023/9 13.01.2023

Konu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kesintisi.
SİRKÜLER 2023-0910.01.2023 tarih ve 32069 sayılı Resmî Gazete `de yayınlanarak yürürlüğe giren 09.01.2023 tarih ve 6657 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 olarak tespit edilmiştir.


Bilindiği üzere, Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde ortalama vadeye göre %0 ile % 3 arasında değişen oranlarda, Türk Lirası kredilerde ortalama vadeye göre %0 ya da % 1 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaktadır.


Bu Karar ile; finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi oranı ortalama vadesine bakılmaksızın %0 olarak belirlenmiştir.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230110-7.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page