top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.

Sayı : TEPE-2022/122 22.12.2022

Konu : KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme

Süreleri Uzatılmıştır.SİRKÜLER 2022-122
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 22.12.2022 tarih ve VUK-149/ 2022-12 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;


Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.


Başkanlığımıza gelen talepler dikkate alınarak, 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinden başlamak üzere, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.


2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin verilme zorunluluğunun kaldırıldığı da dikkate alınmak suretiyle, diğer vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerine ilişkin olarak 29/03/2019 tarihli ve VUK-115/2019-5 sayılı Sirküler ile yapılan belirleme ise geçerliliğini korumaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.gib.gov.tr/node/166833 adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

0 görüntüleme0 yorum

Comentarios


bottom of page