top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Sayı : TEPE-2022/07 18.01.2022

Konu : KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik


SİRKÜLER 2022-0718.01.2022 tarih ve 31723 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapan 40 seri nolu tebliğ ile;


KDV Genel Uygulama Tebliğinin Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna başlıklı II/B-7 bölümüne “Millî Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler” eklenerek bu kapsamdaki teslim ve hizmetler tam istisna kapsamına alınmıştır.


Öte yandan, Millî Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu projeler kapsamındaki teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri bu kurumlarca onaylanan teslim ve hizmetler 25/12/2021 tarihinden itibaren KDV’den istisna edilmiştir.


Yine aynı tebliğ ile İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüt bulunursa, Gelir İdaresi Başkanlığından görüş alınabileceği hüküm altına alınmıştır.


Bir diğer düzenleme ise KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/E-7 bölümünde düzenlenmiş bulunan ve istisna kapsamında olan İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesi için uygulama süresi olan 2020 ve 2021 yılları 30/12/2021 tarihli ve 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, söz konusu maddenin, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da uygulanmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.


Sirkülerimize konu olan düzenlemelere; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-6.htm adresinden ulaşabilirsiniz.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.


7 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page