top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

KDV İade Taleplerinde Asgari Tutar

Sayı : TEPE-2023/16 30.01.2023

Konu : KDV İade Taleplerinde Asgari Tutar
SİRKÜLER 2023-16


28.01.2023 tarih ve 32087 saylı sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 01.02.2023 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere yürürlüğe girecek olan 27.01.2023 tarih ve 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1`inci maddesi ile;


Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi iadesi talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2.000 TL olarak belirlenmiştir.


Buna göre 01.02.2023 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere Katma Değer Vergisi Kanunun 32`nci maddesinde belirtilen ve iade hakkı doğuran aynı kanunun 11, 13, 14, 15 ve 17/4-s maddeleri kapsamındaki tam istisnalar, 9/1`nci maddesi kapsamında kısmi tevkifat uygulaması, 29/2`nci maddesi kapsamındaki indirimli orana tabi teslimler, 19/2`nci maddesinde düzenlenen ve KDV iadesi öngörülen uluslararası antlaşmalar, geçici 26, 29, 30, 34, 37, 38, 39, 40`ncı maddelerde yer alan tam istisna mahiyetindeki geçici istisnalardan doğan KDV iadelerinde iadesi talep edilebilecek asgari tutar 2.000 TL olarak tespit edilmiştir.


Böylelikle KDV iade hakkı doğuran işlemlerden dolayı 2.000 TL`nin altında kalan tutarlar için nakden veya mahsuben iade talep edilemeyecektir.Sayı : TEPE-2023/16 30.01.2023 Konu : KDV İade Taleplerinde Asgari TutarBilgilerinize sunulur.
Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230128-21.pdf adresinden ulaşmak mümkündür

Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page