top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

KDV Matrah Artırımı Hesabında Tecil Edilebilir KDV Sorgulama Ekranı Açılmıştır.

Sayı : TEPE-2023/54 28.03.2023

Konu : KDV Matrah Artırımı Hesabında Tecil

Edilebilir KDV Sorgulama Ekranı Açılmıştır.SİRKÜLER 2023-54


Bilindiği üzere 7440 sayılı kanun ve bu kanunla ilgili olarak yayınlanan 1 Seri No`lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Tebliğde de açıklandığı üzere KDV Matrah Artırımı hesaplamasında, KDV Kanunun 11/1-c ve geçici 17 nci maddeleri uyarınca tecil-terkin uygulaması kapsamında teslimleri bulunan mükelleflerde, tecil edilen vergiler, ilgili dönem beyannamesinde yer alan “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırındaki tutardan düşülecek ve yıllık toplama dahil edilmeyeceği açıklanmıştır. Buna göre;


Matrah artırımında bulunmak isteyen ve ilgili dönemlerde tecil edilebilir KDV beyanı olan mükelleflere kolaylık olması ve daha hızlı sonuç alınması adına “İnternet Vergi Dairesi” sistemi üzerinde düzenleme yapılarak Hesaplanan/Tecil Edilebilir KDV sorgulaması ekranı açılmıştır. Söz konusu sorgulama sayfasına,


İnternet Vergi Dairesi sistemi üzerinden, Mükellef İşlemleri / Mükellef Dosyası / HesaplananTecil Edilebilir KDV Sorgulama ekranından yıl bazında sorgulama yapmak mümkün hale getirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://intvrg.gib.gov.tr/ adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

4 görüntüleme0 yorum

Комментарии


bottom of page