top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

KDV Oranları Değişikliği

Sayı : TEPE-2023/100 07.07.2023

Konu : KDV Oranları Değişikliği




SİRKÜLER 2023-100


07.07.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmî Gazete `de yayınlan 06.07.2023 tarih ve 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR


MADDE 1– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının;


a) (a) bendinde yer alan “% 18” ibaresi “%20” şeklinde,


b) (c) bendinde yer alan “% 8” ibaresi “%10” şeklinde, değiştirilmiştir.


MADDE 2– Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 37 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“37- Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,”


MADDE 3– Bu Karar yayımını izleyen üçüncü gün yürürlüğe girer.


MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Buna göre daha önce %18 olarak uygulanmakta olan KDV oranı %20`ye, %8 olarak uygulanmakta olan KDV oranı %10`a yükseltilmiş bulunmaktadır.





Bilgilerinize sunulur.





Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230707-11.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.




Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page