top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Konutların çatısında 50 kW ve altında Güneş enerjisi üreten ve ihtiyaç fazlasını satanlar

Sayı : TEPE-2022/99 09.11.2022

Konu : Konutların çatısında 50 kW ve altında

Güneş enerjisi üreten ve ihtiyaç fazlasını satanlar

Esnaf muaflığından faydalanabileceklerdir.


SİRKÜLER 2022-9909.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un;


1`inci maddesiyle 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan “25 kW” ibareleri “50 kW” şeklinde değiştirilmiştir.


Buna göre 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami “50 kW (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar esnaf muaflığından faydalanabileceklerdir.Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere www.resmigazete.gov.tr/adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page