top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberi Yayınlandı


Sayı : TEPE-2024/44 05.04.2024

Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberi Yayınlandı


SİRKÜLER 2024-44


`Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 04.04.2024 tarihinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurumlar vergisi mükellefi sayılan kooperatiflerin vergilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberi yayımlanmıştır. Söz konusu Rehberde;


• Kooperatifin tanımı, özellikleri ve türleri,

• Kooperatifin başlıca vergisel yükümlülükleri,

• Kooperatiflerin kurumlar vergisi mükellefiyeti,

• Kooperatiflere tanınan kurumlar vergisi kanununda yer alan muafiyet ve istisnalar,

• Kooperatiflerde katma değer vergisi mükellefiyeti,

• Kooperatiflere tanınan katma değer vergisi kanununda yer alan istisnalar,

• Kooperatifler için gelir vergisi kanununda yer alan düzenlemeler,

• Kooperatifler için diğer kanunlarda yer alan düzenlemeler, gibi konularda genel bilgilere yer verilmiştir.


Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberine ulaşmak için tıklayınız.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.gib.gov.tr/kooperatiflere-iliskinvergi-duzenlemeleri-rehberi-yayinlandi adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

8 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page