top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Şirketlerde Tasfiye Süreci

Sayı : TEPE-2021/ 7 11.11.2021

Konu : Şirketlerde Tasfiye SüreciSİRKÜLER 2021-706.11.2021 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 17.maddesi ile ‘13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 543 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “altı” ibareleri “üç” şeklinde değiştirilmiştir.’


Böylece şirketlerde tasfiye süreci 6 aydan 3 aya indirilmiştir.Bilgilerinize sunulur.
7341 sayılı kanuna https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211106-6.htm adresinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

5 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page