top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Asgari Ücret Üzerinden Uygulanacak Gelir Vergisi İstisnası ile İlgili Tebliğ

Güncelleme tarihi: 24 Mar 2022

Sayı : TEPE-2022/21 07.03.2022

Konu : Şirketler 3 ay vadeli kur korumalı TL Mevduat

veya Katılma Hesabı Açabileceklerdir


SİRKÜLER 2022-21


07.03.2022 tarih ve 31771 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/9) ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/10) tebliğler ile;


07.03.2022 tarihinden itibaren Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.


Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam eder. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir. şeklinde düzenleme yapılmıştır.Bilgilerinize sunulur.Sirkülerimize konu olan düzenlemelere; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220307-4.htm adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.


2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page