top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Sayı : TEPE-2021/2 05.11.2021

Konu : 2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde

Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
SİRKÜLER 2021-5213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 27,37 (yüzde yirmiyedi virgül otuzyedi) olarak tespit edilmiştir.


Bilgilerinize sunulur.

Sirkülerimize konu olan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri (58) https://www.gib.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2 görüntüleme0 yorum
bottom of page