top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sayı : TEPE-2021/ 05.11.2021

Konu : Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/10)


SİRKÜLER 2021-4


05.11.2021 tarih ve 31650 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş bulunan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/10) ile;

20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin geçici 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Dünya genelinde yaşanan yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren iki ayı geçmemek üzere ilave süre verilir.”

Tebliğ hükmünden de anlaşılacağı üzere bu tür durumlarda bulanan ve henüz ihracat taahhüt hesabını kapatamamış bulunan firmalara kolaylık sağlanmış bulanmaktadır.

Sirkülerimize konu olan söz konusu tebliğe;

Bilgilerinize sunulur.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
6 görüntüleme0 yorum

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page