top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi

Güncelleme tarihi: 17 Kas 2021

Sayı : TEPE-2021/ 9 15.11.2021

Konu : Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin

Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır.
SİRKÜLER 2021-914.11.2021 tarih ve 31659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında 2021/30 numaralı Tebliğ ile;


Desteklenen Ürünler;


Lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, ayçiçeği, soya fasulyesi, pamuk, fındık, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı ürünleri için ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üretici ve üretici örgütlerine kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi yapılacağı düzenlenmiştir.


Destekleme miktarları;


ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üreticilere ve ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üreticilerden aldıkları ve/veya kendi adlarına ürettikleri ürünlerini lisanslı depo işletmelerine depolanmak üzere koyan üretici örgütlerine, ürünlerini ilk teslim eden olmaları halinde Tablo 1’ de belirtilen miktarlarda kira desteği verilir.
(2) Kira desteğinden yararlanan üretici ve üretici örgütlerine, başvuru yapmaları durumunda;

a) Ürün miktarı üzerinden her ürün çeşidi için Tablo 1’de belirtilen miktarlarda ve üst tonaj sınırı aşılmamak kaydıyla nakliye desteği verilir.

b) Depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analiz başına, Tablo 1’de belirlenen miktarlarda analiz ücreti desteği verilir.

(3) Kira desteklemesi 2021 yılı hasat dönemi için en fazla altı ay süre ile Tablo 1’de belirtilen ürünler ve miktarlarda üretici/üretici örgütlerine ödenir. İlgili üretim yılına ait depolama dönemi başlangıç tarihleri olarak, Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen ürün depolama dönemleri esas alınır. Kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanabilmek için; mevcut üretim yılına ait ürünlerin Ek-1’de yer alan depolama döneminin başlangıç tarihi ile ilgili yılın son günü (31 Aralık) arasında lisanslı depoya girmiş olması ve en az bir gün depolanması şartı aranır.

(4) Üretici/üretici örgütünün nakliye ve analiz ücreti desteklemesinden faydalanabilmesi için kira desteği başvurusu yapması şarttır. Kira, desteğinden faydalanan ÇKS/TÜKAS’da kayıtlı üretim miktarı için nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi bir defadan fazla yapılmaz.

(5) Kira, nakliye ve analiz ücreti desteklemesine tabi ürün cinsi ve miktarı ÇKS/TÜKAS’da kayıtlı üretim bilgileri ile uyumlu olmak zorundadır.

(6) Kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemeleri;

a) Bireysel olarak başvuran üreticiler için doğrudan üreticilere verilir.

b) Üreticilerden aldıkları ya da kendilerinin üretmiş oldukları ürünleri lisanslı depo işletmelerine getiren üretici örgütlerine verilir.

c) Üretici/üretici örgütlerinin kira, nakliye ve analiz desteklerini alabilmesi için ilgili ürünü lisanslı depoya ilk teslim eden olması zorunludur. Lisanslı depo işletmesinde el değiştirerek ticarete konu olmuş ürünlere kira, nakliye ve analiz desteği ödemesi yapılmaz.

(7) Kira desteklemelerinde bir aylık süre otuz gün olarak dikkate alınır ve gün esaslı olarak hesaplama yapılır.

Bilgilerinize sunulur.

Sirkülerimize konu olan Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında 2021/30 numaralı Tebliğe ve yapılmış olan diğer düzenlemelere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211114-6.htm adresinden ulaşabilirsiniz.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.4 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page