top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Kopyası: İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerinde KDV

Sayı : TEPE-2022/44 30.05.2022

Konu :Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine

Yönelik Verilen Mühendislik Hizmetlerinde

KDV İstisnası

SİRKÜLER 2022-4428.05.2022 tarih ve 31849 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapan 42 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Tebliğinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;


7394 sayılı Kanunun 12’nci maddesi ile 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 42’nci maddede ile;


20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre istisna kapsamına;


6745 sayılı Kanunun 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen teknolojilerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik olarak 31/12/2023 tarihine kadar verilen mühendislik hizmetlerinin girmekte olduğu,


Söz konusu istisnadan, münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin yararlanacağı,


Bu çerçevede, elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri belgedeki tutarla sınırlı olarak istisna kapsamında olduğu, Belgede mühendislik hizmetine isabet eden tutarın açıkça yer almaması halinde tutar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ayrıca teyit edileceği, hususları açıklanmıştır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220528-8.htmadresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

3 görüntüleme0 yorum

Comentarios


bottom of page