top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Bazı Beyanname ve Bildirimler ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı Duyuruları

Sayı : TEPE-2023/18 02.02.2023

Konu : Bazı Beyanname ve Bildirimler ile ilgili

Gelir İdaresi Başkanlığı Duyuruları
SİRKÜLER 2023-18Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sistemi üzerinden yapılan 01.02.2023 tarihli duyurular ile Konaklama Vergisi Beyannamesi, Turizm Payı Beyannamesi, Ba-Bs Bildirimlerinde Yapılan Değişiklik duyurularında;


Konaklama Vergisi Beyannamesine İlişkin Duyuru:


6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 34 üncü maddesinde 7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye göre, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetlere (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) ilişkin olmak üzere verginin konusuna giren hizmetleri sunanlar tarafından verilecek Konaklama Vergisi Beyannamesi; Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr) sitesinde uygulamaya açılmıştır.


Turizm Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru:


Turizm Payı Beyannamesinin "Matrah" kulakçığında yer alan "Turizm Payına Tabi Faaliyetler" tablosunda "Turizm Payına Tabi Faaliyetler" sütununda bulunan "Deniz Turizmi Tesisleri ve Araçları İşletmeleri" satırı kaldırılmıştır. Turizm Beyannamesi vermesi gereken tüm mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemesi gerekmektedir.


Ba-Bs Bildirimlerinde Yapılan Değişiklik:


396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği, bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, 2023/Ocak döneminden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerini vermelerine gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda Beyanname Düzenleme Programında (BDP) gerekli güncellemeler yapılmış olup, 2023/Ocak dönemi ve sonrasında Form Ba ve Form Bs bildirimi vermesi gereken mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.

Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

5 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page