top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Çiftçilere yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen vergilerin iadesi

Sayı : TEPE-2021/ 24 10.12.2021

Konu : Çiftçilere yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden

kesilen vergilerin iadesi
SİRKÜLER 2021-2410.12.2021 tarih ve 31685 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 316 sıra numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile çiftçilere yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi ile ilgili düzenlemelere yer verilmiş olup, bu kapsamda;


Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, 2016 yılından 7338 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 26.10.2021 tarihine olan kadar olan dönem aralığında kesilen vergilerin iade edileceği düzenlenmiştir. Buna göre hak sahipleri dilekçelerini İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri gibi elden veya posta yoluyla da ilgili vergi dairesine verebileceklerdir.


Bilgilerinize sunulur.


Sirkülerimize konu olan düzenlemeye; https://www.gib.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.4 görüntüleme0 yorum

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page