top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

2023 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı Belirlenmiştir.

Sayı : TEPE-2022/121 21.12.2022 Konu : 2023 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı Belirlenmiştir.SİRKÜLER 2022-121


21.12.2022 tarih ve 32050 sayılı Resmî Gazetede yayınlan 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


2022 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 61,5 olarak belirlenmiştir.


Buna göre 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisi %61,5 arttırılmak suretiyle hesaplanıp ödenmesi gerekmektedir.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221221-2.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum
bottom of page