top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Kur Korumalı Mevduat

Sayı : TEPE-2022/61 07.07.2022

Konu :Kur Korumalı Mevduat

SİRKÜLER 2022-6106.07.2022 tarih ve 31888 sayılı Resmi Gaetede yayınlanan Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı-2022/22) tebliğ ile;


21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildiği;


“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/6/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır.


Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 30.06.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan döviz hesapları talep edilmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecektir.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu sirkülere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220706-11.htm adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

4 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page