top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesabı

Sayı : TEPE-2022/119 20.12.2022 Konu : Kur Korumalı Mevduat ve Katılma HesabıSİRKÜLER 2022-119


17.12.2022 tarih ve 32046 sayılı Resmî Gazetede yayınlan 6563 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


23.02.2023 tarihli ve 5206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan’’31.12.2022’’ ibaresi ‘’31.12.2023’’ şeklinde değiştirilmiştir.


Buna göre kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları açma süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.


Bilgilerinize sunulur.Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221217-1.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

8 görüntüleme0 yorum

Kommentit


bottom of page