top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Kurumların 30.09.2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar

Sayı : TEPE-2022/94 31.10.2022

Konu : Kurumların 30.09.2022 Tarihli Bilançolarında Yer

Alan Yabancı Paralar


SİRKÜLER 2022-9427.10.2022 tarih ve 31996 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 26.10.2022 tarih ve 6297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın kurumların 30.09.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle de uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.


Buna göre; Cumhurbaşkanı Kararı ile, 30/9/2022 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıklarını 2022 yılı sonuna kadar kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırıp en az üç ay vadeli olacak şekilde bu hesaplarda değerlendiren kurumların bu hesaplardan elde ettikleri kazançları da kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page