top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Kurumlar Vergisi 1 Puan İndirim Uygulaması

Sayı : TEPE-2022/41 16.05.2022

Konu : İhracat Yapan Kurumlar ile Üretim faaliyetiyle iştigal

Eden kurumlarda kurumlar vergisi oranı

1 puan indirilmiştir

SİRKÜLER 2022-4114.05.2022 tarih ve 31835 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 1 Seri Nolu kurumlar vergisi genel tebliğinde değişiklik yapan 20 seri nolu Kurumlar Vergisi Tebliğinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;

7351 sayılı Kanunun 15`inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 32’nci maddesinde aşağıdaki yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralar eklenmiştir.


(7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.

(8) Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaz.

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır.


Bu düzenlemeye göre kurumlar vergisi oranının 1 puanlık indirimi uygulamasının şartları ise;


-İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanabilmesi için ihracat faaliyetiyle iştigal etmeleri yeterli olacaktır.

-Üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanabilmesi için ise bu kurumların,

Sanayi sicil belgesine sahip olma ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etme şartlarının birlikte sağlamaları gerekmektedir.


Buna göre indirimin uygulanacağı dönem 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlar için uygulanmaya başlayacak, özel hesap dönemine tabi olan mükellefler ise 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren bu kapsamda elde edilecek kazançlara 1 puanlık indirim uygulanacaktır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220514-4.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

23 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page